Dark
Light

100 Questions

  1. Mình đã dùng điện thoại liên tục bao nhiêu ngày rồi? Từ hồi dùng smartphone tới giờ có ngày nào mình không dùng nó không? Bình thường làm gì cũng sẽ có sự gián đoạn. Có những ngày mình không tắm, không ăn, không ngủ, không gặp ai, không đánh răng.. Nghỉ tết sẽ không làm việc. Đi du lịch sẽ không làm việc.. Tóm lại làm cái gì mình cũng có thể nghỉ được. Bao lâu rồi mình chưa nghỉ dùng smartphone?
  2. Tương tự như câu hỏi 1 dành cho internet/social media.
  3. Nếu bây giờ không còn phải bận tâm vì tiền nữa thì mình sẽ làm gì? Nó không hẳn là giàu theo trạng thái có 1 tỷ usd thì sẽ dùng 1 tỷ usd đó vào việc gì. Mà là giả sử thế giới biến thành 1 nơi lý tưởng và không phải làm việc vì tiền nữa. Không phải lo ăn nữa. Không phải lo y tế nữa. Hàng tháng có số lượng tiền đủ để mua quần áo, ăn ngoài, du lịch, học hành.. thì mình tiếp tục làm gì?
  4. Nếu bây giờ đã thành công theo cách mình muốn rồi, thì mình làm gì tiếp? Cụ thể nếu đã có Fields Medal rồi thì mình làm gì tiếp?
  5. Mình có đang chờ đợi điều gì không? Chờ đợi thành công? Chờ đợi một cái gì đó đến thì mình mới sống tử tế? Nó giống như việc mình làm nốt việc rồi mới ăn cơm lúc 1h trưa. Hoặc chờ thi đỗ ĐH mới đi cắt tóc. Hoặc chờ khi pass thử việc thì mới làm việc X nào đó.. Nói chung mình có sense về trạng thái chờ đợi cái gì đó thì mới an tâm làm cái gì đó. Mình có đang chờ đợi cái gì đó không? Chờ một người đặc biệt bước vào cuộc đời thì mới làm việc X nào đó? Chờ đợi thành công rồi mình sẽ sống tử tế? Có phải như vậy không?
  6. Mình có đang chủ động không? Ví dụ lần đi chơi gần nhất là mình chọn chỗ đi hay bạn mình rủ mình đi? Du lịch. Công việc. Tickets xem cái gì đó. Tham gia hoạt động gì đó. Là mình chủ động làm vì mình thấy thích hay là vì bạn mình rủ mình đi và mình đi để fill chỗ trống thời gian mình có và cảm giác được tham gia vào 1 hoạt động xã hội?
  7. Bao lâu rồi mình chưa có 1 người bạn mới?
%d bloggers like this: