1 min read

Atomic Habits – Thực tế – Hữu ích

@todo: bao giờ rảnh viết vậy, cơ mà cuốn này khá thực tế và hữu ích.

đây là sách mình đọc và highlight. để đây thi thoảng đọc lại. Ai lười đọc thì down bản đó về có sẵn dấu highlight pen của cường.

Leave a Reply

Latest from Blog

Partial Order

Nếu có gì đó tất cả ai học toán đều thấy hiển nhiên mà một người

The Finitude

Dạo gần đây mình đọc được cuốn sách khá hay, tên là Four Thousand Weeks. Mặc

Viết Blog

Mặc dù là người tạo ra templates cho các blogs nhưng mình vẫn tự hỏi 2023

%d bloggers like this: