Dark
Light

Sci - Tech

Liên quan tới khoa học - tech mà mình thấy có gì đó để viết.
Learning Lean Prover

Learning Lean Prover

Today I start learning Lean Prover seriously. I’ll spend a couple of days to get familar with this language and join this very forum.
February 17, 2023

My First ChatGPT use

I’m trying to test it in a normal way, ie. I’d use it unconsciously and pretend that it’s not something new. In other words,
February 10, 2023
The New Bing

The New Bing

The race of search engine between 2 giants has never been this fun. Bing is preparing for the new Bing with reinforced ChatGPT integration.
February 8, 2023

ChatGPT & LeanProver

ChatGPT has been so hot latterly so I tried to search for some clue how good it is in formal math. Here’s a small
February 1, 2023

Moody

Tran Viet Cuong

About Me

Hello, @todo: write this section. Let's see how long I procrastinate it =)) Hồi trước nghĩ giờ cái gì trên mạng chả có, viết blog làm cái gì cho mệt. cơ mà sau nhiều năm bơi lội trên mạng mới thấy mình hay follow các nguồn thông tin theo người tạo ra chúng vì thông tin vậy mới có độ trust. Hoặc đơn giản vì mình thích cái content đó, thích người tạo ra chúng. Đọc thấy không phí 200K tiền net cúng cho FPT hàng tháng.

Most Read

Banner

Say Anything

Newsletter