Một vài cảnh lấy nước mắt người đọc trong manga

July 13, 2023
  • Khi Luffy và Usopp đánh nhau đoạn Going Merry – One Piece
  • Khi chia tay Going Merry – One Piece
  • Khi Luffy giải cứu Nami (btw I love you Nami <3)
  • Khi mọi người giải cứu Robin – One Piece (btw I love you Robin <3)
  • Khi Hikaru không tìm được Sai – Hikaru No Go
  • Khi Doraemon chia tay Nobita trong tập 5 (chả hiểu sao, hồi nhỏ xem đoạn này mình cũng rớt nước mắt)
  • Khi Kurosagi chuẩn bị xử thằng giết bố nó thì bị can thiệp.

Leave a Reply

Latest from Blog

Thug Life

ai từng đến quán này rồi sẽ nhận ra

Ra mắt

Hôm qua toi được mời đi ăn cho 1 buổi ra mắt bạn gái. Chú năm nay 55 tuổi còn bạn gái
Go toTop

Don't Miss

Thug Life

ai từng đến quán này rồi sẽ nhận ra
%d bloggers like this: