Ngày xưa gửi thư có 800đ

January 10, 2018

Bây giờ thì đã là 11k/lần gửi. Tỷ lệ lạm phát là 1.375% sau 13 năm. Ngày trước Hương viết đáng yêu quá!

Leave a Reply

Latest from Blog

Thug Life

ai từng đến quán này rồi sẽ nhận ra

Ra mắt

Hôm qua toi được mời đi ăn cho 1 buổi ra mắt bạn gái. Chú năm nay 55 tuổi còn bạn gái
Go toTop

Don't Miss

Thug Life

ai từng đến quán này rồi sẽ nhận ra
%d bloggers like this: