Ngày xưa gửi thư có 800đ

Bây giờ thì đã là 11k/lần gửi. Tỷ lệ lạm phát là 1.375% sau 13 năm. Ngày trước Hương viết đáng yêu quá!

Leave a Reply