Dark
Light

Nu na nu nống

1 min read
279 views

Haha, quen không @Thọ Tùng? Hôm nọ qua viện toán lại thấy 1 corner nhỏ trụ sở tạp chí Pi.

2 Comments

  1. Hôm nay mới nhìn thấy bức ảnh của bài viết. Hi vọng sẽ có dịp viết chung bài với cu ở một tạp chí toán chuyên ngành.

Leave a Reply

Previous Story

Những điều tôi học được ở tuổi 30

Next Story

Nhà vật lý đánh cược rằng lực hấp dẫn không thể bị lượng hóa

Latest from Life

Thug Life

ai từng đến quán này rồi sẽ nhận ra

Ra mắt

Hôm qua toi được mời đi ăn cho 1 buổi ra mắt bạn gái. Chú năm nay 55 tuổi còn bạn gái chắc cũng

Don't Miss

%d bloggers like this: