Dark
Light

Formal Math

Learning Lean Prover

Learning Lean Prover

Today I start learning Lean Prover seriously. I’ll spend a couple of days to get familar with this language and join this very forum.
February 17, 2023

ChatGPT & LeanProver

ChatGPT has been so hot latterly so I tried to search for some clue how good it is in formal math. Here’s a small
February 1, 2023

Moody

Tran Viet Cuong

About Me

Hello, @todo: write this section. Let's see how long I procrastinate it =)) Hồi trước nghĩ giờ cái gì trên mạng chả có, viết blog làm cái gì cho mệt. cơ mà sau nhiều năm bơi lội trên mạng mới thấy mình hay follow các nguồn thông tin theo người tạo ra chúng vì thông tin vậy mới có độ trust. Hoặc đơn giản vì mình thích cái content đó, thích người tạo ra chúng. Đọc thấy không phí 200K tiền net cúng cho FPT hàng tháng.

Most Read

2

Nu na nu nống

June 18, 2023
Haha, quen không @Thọ Tùng? Hôm nọ qua viện toán
4

Canada

October 30, 2018
Trở về từ chuyến đi Canada từ 1h sáng 13/10

Banner

Say Anything

Newsletter