Dark
Light

Idea

Moody

Tran Viet Cuong

About Me

Hello, @todo: write this section. Let's see how long I procrastinate it =)) Hồi trước nghĩ giờ cái gì trên mạng chả có, viết blog làm cái gì cho mệt. cơ mà sau nhiều năm bơi lội trên mạng mới thấy mình hay follow các nguồn thông tin theo người tạo ra chúng vì thông tin vậy mới có độ trust. Hoặc đơn giản vì mình thích cái content đó, thích người tạo ra chúng. Đọc thấy không phí 200K tiền net cúng cho FPT hàng tháng.

Most Read

Banner

Say Anything

Newsletter