The Finitude

Dạo gần đây mình đọc được cuốn sách khá hay, tên là Four Thousand Weeks. Mặc dù title cuốn sách nói về quản lý thời gian, tuy nhiên nó không hẳn là

More +

Một số videos hay của Better Than Yesterday

Minihabits: https://www.youtube.com/watch?v=L8SehiX7Bjc một cách tốt xây dựng thói quen. đại khái là don’t push it too hard each day. có nhiều level cho một habit, có easy, medium, elite (well-done) cơ mà nếu hôm

More +