Dark
Light

Thug Life

1 min read
47 views

ai từng đến quán này rồi sẽ nhận ra

4 Comments

  1. ai từng đến quán này rồi, sẽ nhận ra

    hay là

    ai từng đến quán này, rồi sẽ nhận ra

Leave a Reply

Previous Story

Ra mắt

Latest from Life

Ra mắt

Hôm qua toi được mời đi ăn cho 1 buổi ra mắt bạn gái. Chú năm nay 55 tuổi còn bạn gái chắc cũng

Nu na nu nống

Haha, quen không @Thọ Tùng? Hôm nọ qua viện toán lại thấy 1 corner nhỏ trụ sở tạp chí Pi.

Don't Miss

%d bloggers like this: