Dark
Light

trong cung gì đó ở Seoul

1 min read
120 views

mình nhớ được tên Hàn Quốc chết liền

Leave a Reply

Previous Story

Không gia đình – Hector Malot

Next Story

Dẫn Tour

Latest from Life

Thug Life

ai từng đến quán này rồi sẽ nhận ra

Ra mắt

Hôm qua toi được mời đi ăn cho 1 buổi ra mắt bạn gái. Chú năm nay 55 tuổi còn bạn gái chắc cũng

Nu na nu nống

Haha, quen không @Thọ Tùng? Hôm nọ qua viện toán lại thấy 1 corner nhỏ trụ sở tạp chí Pi.

Don't Miss

%d bloggers like this: